Báo giá (0) (0)

Xử lý nước thải

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 POLYMER CATION Anh 25 Kg/Bao
2 POLYMER ANION Anh 25 Kg/Bao
3 POLY ALUMINIUM CHLORIDE - PAC (ẤN) Ấn Độ 25 Kg/Bao
4 PAC 31 % Trung Quốc 20 Kg/Bao
5 POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC) Trung Quốc 25 Kg/Bao
6 Natri Sunphite (Na2SO3) Trung Quốc 25 Kg/Bao
7 Natri thiosunfat - Na2S2O3 Trung Quốc 25 Kg/Bao
8 Sodium MetabiSunfit - Na2S2O5 Ý, Đức 25 Kg/Bao
9 POTASSIUM HYDROXIDE - KOH Hàn Quốc 25 Kg/Bao
10 Sodium hypochloride - Javel - NaClO Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy
11 Oxy Già – Hydrogen Peroxide Thái Lan 30 Kg/ Can
12 NATRI SUNFUA, ĐÁ THỐI Trung Quốc 25 Kg/Bao
13 TRICHLOROISOCYANURIC ACID (TCCA-90) Trung Quốc 25 Kg/Thùng
14 CLORUA SẮT (III) Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy
15 CHLORINE NIPPON SODA 70% – CALCIUM HYPOCHLORIDE Nhật Bản 45 Kg/Thùng
16 CALCIUM HYPOCHLORITE 70% - NHẬT Nhật Bản 45 Kg/Thùng
17 CHLORINE AQUAFIT ẤN ĐỘ Ấn Độ 45 Kg/Thùng
18 Chloramine B Trung Quốc, Tiệp Khắc 25-35 Kg/Thùng
19 NaHCO3 – SODIUM BICARBONATE Mỹ, Ý, Thái Lan 25 Kg/Bao
20 NaHCO3 – SODIUM BICARBONATE Trung Quốc 25 Kg/Bao
21 BKC 80% Trung Quốc 30 Kg/ Can; 200 Kg/P
22 AXIT SUNFURIC - H2SO4 98% Việt Nam 38 Kg/cal
23 POTASSIUM PERMANGANATE (KMnO4)- Thuốc Tím – Thạch Tím Trung Quốc 50 Kg/Thùng
24 Acid phosphoric - H3PO4 Hàn Quốc 35 Kg/ Can
25 AXIT CLOHYDRIC - HCL 32% Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy

Vui lòng chờ