Báo giá (0) (0)

Phụ gia thực phẩm

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 Natri citrate Trung Quốc 25 Kg/Bao
2 Sodium MetabiSunfit - Na2S2O5 Ý, Đức 25 Kg/Bao
3 Lactose Monohydrate Mỹ 25 Kg/Bao
4 Kena FP – 28 Canada 25 Kg/Bao
5 Glycerin Indonesia 250 Kg/phuy
6 Dextrose Monohydrate Pháp, Ý 25 Kg/Bao
7 Dextrose Monohydrate Trung Quốc 25 Kg/Bao
8 ASCORBIC ACID (VITAMIN C) Trung Quốc 25 Kg/Thùng
9 PHOSAN Việt Nam 25Kg/Bao(1Kg/Bịch)
10 PHỤ GIA BẢO QUẢN THỰC PHẨM_POTASSIUM SORBATE Trung Quốc 25kg/Thùng(500g/Gói
11 PHỤ GIA I+G Thái Lan 10Kg/Thùng(1kg/Gói)
12 GLUCONO DELTA LACTO Pháp 25 Kg/Bao
13 Carfosel 990 Bỉ 25 Kg/Bao
14 TINH BỘT BẮP BIẾN TÍNH Ý 25 Kg/Bao
15 TINH BỘT BẮP - MAIZE STARCH Ý 25 Kg/Bao
16 Acid Glutamic Việt Nam 25 Kg/Bao
17 Sodium Carboxymethyl Cellulose – CMC Trung Quốc 25 Kg/Bao
18 Sodium Carboxymethyl Cellulose – CMC Nhật Bản 25 Kg/Bao
19 Natri Clorua - NaCl Việt Nam 50 Kg/Bao
20 Natri Clorua - NaCl Trung Quốc 50 Kg/Bao
21 Natri Clorua - NaCl Thái Lan 50 Kg/Bao
22 Màu Caramen SRC3212 Trung Quốc 30 Kg/ Can
23 Màu Caramen SRC4400 Trung Quốc 30 Kg/ Can
24 NaHCO3 – SODIUM BICARBONATE Mỹ, Ý, Thái Lan 25 Kg/Bao
25 Natri Benzoat Mỹ,Trung Quốc, Estonya 25 Kg/Bao
26 Lactic Acid Trung Quốc 30 Kg/ Can
27 Acid phosphoric - H3PO4 Hàn Quốc 35 Kg/ Can
28 ACID CITRIC MONOHYDRATE Trung Quốc 25 Kg/Bao
29 ACID CITRIC ANHYDROUS Trung Quốc 25 Kg/Bao
30 GLACIAL ACETIC ACID 99,85% (FOOD GRADE) Hàn Quốc 30 Kg/ Can

Vui lòng chờ