Báo giá (0) (0)

Trung vi lượng - Trồng trọt

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 MAP (NH4H2PO4) Trung Quốc 25 Kg/Bao
2 LƯU HUỲNH Hàn Quốc 25 Kg/Bao
3 KALI CLORUA - KCl ISRAEL 50 Kg/Bao
4 EDTA 2NA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc 25 Kg/Bao
5 EDTA 4NA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Nhật Bản 25 Kg/Bao
6 Dicalcium Phosphate - DCP Việt Nam 50 Kg/Bao
7 MAP - MONO AMMONIUM PHOSPHATE Việt Nam 25 Kg/Bao
8 DAP – DIAMMONIUM PHOSPHATE Việt Nam 25 Kg/Bao
9 THIOUREA Trung Quốc 25 Kg/Bao
10 Canxi cacbonate - CaCO3 Việt Nam 25 Kg/Bao, 50 Kg/Bao
11 Borax -Decahydrate-Na2B4O7 Việt Nam 10 Kg/Gói
12 Borax -Decahydrate-Na2B4O7 Mỹ 25 Kg/Bao
13 Amoniac - NH4OH Việt Nam 30 Lít/can; 220 Lít/
14 Ammonium chloride (NH4Cl) Trung Quốc 25 Kg/Bao
15 Acid phosphoric - H3PO4 Hàn Quốc 35 Kg/ Can
16 Axit formic - HCOOH 85% Trung Quốc 35 Kg/ Can
17 Acid Oxalic Trung Quốc 25 Kg/Bao
18 Axit nitric - HNO3 68% Hàn Quốc 35 Kg/ Can

Vui lòng chờ