Báo giá (0) (0)

Hương liệu thực phẩm

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 MÙI CHANH ĐỨC 50 Kg/Thùng
2 MÙI TÁO ĐỨC 50 Kg/Thùng
3 HƯƠNG LÀI ĐỨC 50 Kg/Thùng

Vui lòng chờ