Báo giá (0) (0)

Dung môi công nghiệp

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 Dầu parafin - Paraffin oil Hàn Quốc 175 Kg/Phuy
2 Cyclohexanon - Dầu ông già Đài loan 190 Kg/Phuy
3 Amoniac - NH4OH Việt Nam 30 Lít/can; 220 Lít/
4 Hóa chất Aceton - C3H6O2 Đài loan 160 Kg/phuy
5 Acid acetic - CH3COOH Đài loan 30 Kg/ Can

Vui lòng chờ