Báo giá (0) (0)

Hóa chất nuôi trồng thủy sản

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 SODIUM PERCARBONATE (Oxy viên) Trung Quốc 25 Kg/Thùng
2 SODIUM PERCARBONATE (OXYTAGEN, OXY BỘT) Trung Quốc 25 Kg/Bao
3 Natri thiosunfat - Na2S2O3 Trung Quốc 25 Kg/Bao
4 Sodium MetabiSunfit - Na2S2O5 Ý, Đức 25 Kg/Bao
5 Magnesium chloride Trung Quốc 25 Kg/Bao
6 KALI CLORUA - KCl ISRAEL 50 Kg/Bao
7 Sodium hypochloride - Javel - NaClO Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy
8 EDTA 2NA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc 25 Kg/Bao
9 EDTA 4NA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Nhật Bản 25 Kg/Bao
10 ASCORBIC ACID (VITAMIN C) Trung Quốc 25 Kg/Thùng
11 TRICHLOROISOCYANURIC ACID (TCCA-90) Trung Quốc 25 Kg/Thùng
12 CaCl2 - CANXI CLORUA (Ý) P.R.C 25 Kg/Bao
13 CaCl2 - Canxi clorua Trung Quốc 25 Kg/Bao
14 CHLORINE NIPPON SODA 70% – CALCIUM HYPOCHLORIDE Nhật Bản 45 Kg/Thùng
15 CALCIUM HYPOCHLORITE 70% - NHẬT Nhật Bản 45 Kg/Thùng
16 CALCIUM HYPOCHLORITE 70% Trung Quốc 50 Kg/Thùng
17 CHLORINE AQUAFIT ẤN ĐỘ Ấn Độ 45 Kg/Thùng
18 Chloramine B Trung Quốc, Tiệp Khắc 25-35 Kg/Thùng
19 Canxi cacbonate - CaCO3 Việt Nam 25 Kg/Bao, 50 Kg/Bao
20 NaHCO3 – SODIUM BICARBONATE Mỹ, Ý, Thái Lan 25 Kg/Bao
21 NaHCO3 – SODIUM BICARBONATE Trung Quốc 25 Kg/Bao
22 BKC 80% Trung Quốc 30 Kg/ Can; 200 Kg/P
23 POTASSIUM PERMANGANATE (KMnO4)- Thuốc Tím – Thạch Tím Trung Quốc 50 Kg/Thùng

Vui lòng chờ