Báo giá (0) (0)

Xử lý nước hồ bơi

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 Sodium MetabiSunfit - Na2S2O5 Ý, Đức 25 Kg/Bao
2 POTASSIUM HYDROXIDE - KOH Hàn Quốc 25 Kg/Bao
3 Sodium hypochloride - Javel - NaClO Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy
4 Oxy Già – Hydrogen Peroxide Thái Lan 30 Kg/ Can
5 TRICHLOROISOCYANURIC ACID (TCCA-90) Trung Quốc 25 Kg/Thùng
6 CHLORINE NIPPON SODA 70% – CALCIUM HYPOCHLORIDE Nhật Bản 45 Kg/Thùng
7 CALCIUM HYPOCHLORITE 70% - NHẬT Nhật Bản 45 Kg/Thùng
8 CALCIUM HYPOCHLORITE 70% Trung Quốc 50 Kg/Thùng
9 CHLORINE AQUAFIT ẤN ĐỘ Ấn Độ 45 Kg/Thùng
10 Chloramine B Trung Quốc, Tiệp Khắc 25-35 Kg/Thùng
11 BKC 80% Trung Quốc 30 Kg/ Can; 200 Kg/P
12 POTASSIUM PERMANGANATE (KMnO4)- Thuốc Tím – Thạch Tím Trung Quốc 50 Kg/Thùng
13 Acid phosphoric - H3PO4 Hàn Quốc 35 Kg/ Can
14 AXIT CLOHYDRIC - HCL 32% Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy

Vui lòng chờ