Báo giá (0) (0)

Dụng cụ thủy tinh

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 BÌNH TAM GIÁC CÁC LOẠI ĐỨC, TRUNG QUỐC Cái
2 BÌNH CHIẾT LẮNG GẠN QUẢ LÊ ĐỨC, TRUNG QUỐC Cái
3 BÌNH CẦU ĐÁY BẰNG CÁC LOẠI ĐỨC, TRUNG QUỐC Cái
4 BÌNH CẦU ĐÁY TRÒN CÁC LOẠI ĐỨC, TRUNG QUỐC Cái
5 BÌNH ĐỊNH MỨC THỦY TINH ĐỨC, TRUNG QUỐC Cái
6 PIPET BẦU Trung Quốc, Đức Đủ Kích Cở
7 PIPET THẲNG Trung Quốc, Đức Đủ Kích Cở

Vui lòng chờ