Báo giá (0) (0)

Thiết bị lọc nước

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 BỘ ĐÈN UV AQUARO MỸ Bộ
2 MÀNG LỌC RO CÔNG NGHIỆP MỸ-TRUNG QUỐC Cái
3 LÕI LỌC RO CÁC LOẠI MỸ Cái
4 BƠM TĂNG ÁP 36V Đài Loan Cái
5 BƠM TĂNG ÁP 24V Đài Loan Cái
6 CỘT LỌC COMPOSITE TAIWAN, CHINA 1 CỘT
7 LY LỌC Đài loan 1 CÁI
8 LÕI THAN UDF 10 INCH Mỹ 25 Cái/Thùng
9 LÕI THAN HẠT UDF 10 INCH Trung Quốc 25 Cái/Thùng
10 LÕI NÉN MBC 20 INCH Mỹ 25 Cái/Thùng
11 LÕI BIGBLUE PP 20 INCH Trung Quốc 10 Cái/Thùng
12 LÕI PP 20 INCH Trung Quốc 25 Cái/Thùng
13 LÕI PP 10 INCH Trung Quốc 50 Lõi/Thùng
14 LÕI HAT NHỰA CATION 20 INCH Trung Quốc 25 Cái/Thùng
15 LÕI HAT NHỰA CATION 10 INCH Trung Quốc 25 Cái/Thùng
16 LÕI THAN CTO 20 INCH Mỹ 25 Cái/Thùng
17 LÕI THAN CTO 10 INCH Mỹ 25 Cái/Thùng
18 LÕI THAN NÉN 20 INCH Trung Quốc 25 Cái/Thùng
19 LÕI THAN NÉN 10 INCH Trung Quốc 25 Cái/Thùng
20 LÕI GIẤY XẾP VI SINH Trung Quốc, Hàn Quốc 1 PCS/HỘP
21 LÕI NÉN PP 40 INCH (AQUA) Hàn Quốc 25 Cái/Thùng
22 LÕI NÉN PP 30 INCH (AQUA) Hàn Quốc 25 Cái/Thùng
23 LÕI SỢI QUẤN 40 INCH (AQUA) Hàn Quốc 25 Cái/Thùng
24 LÕI SỢI QUẤN 30 INCH (AQUA) Hàn Quốc 25 Cái/Thùng
25 LÕI SỢI QUẤN 10 INCH (AQUA) Hàn Quốc 50 Lõi/Thùng
26 LÕI SỢI QUẤN 20 INCH (AQUA) Hàn Quốc 25 Cái/Thùng
27 LÕI NÉN PP 10 INCH (AQUA) Hàn Quốc 50 Lõi/Thùng
28 LÕI NÉN PP 20 INCH (AQUA) Hàn Quốc 25 Lõi/Thùng

Vui lòng chờ