Báo giá (0) (0)

Xử lý nước cấp - sinh hoạt

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 POLY ALUMINIUM CHLORIDE - PAC (ẤN) Ấn Độ 25 Kg/Bao
2 PAC 31 % Trung Quốc 20 Kg/Bao
3 POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC) Trung Quốc 25 Kg/Bao
4 Sodium MetabiSunfit - Na2S2O5 Ý, Đức 25 Kg/Bao
5 POTASSIUM HYDROXIDE - KOH Hàn Quốc 25 Kg/Bao
6 Sodium hypochloride - Javel - NaClO Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy
7 Oxy Già – Hydrogen Peroxide Thái Lan 30 Kg/ Can
8 TRICHLOROISOCYANURIC ACID (TCCA-90) Trung Quốc 25 Kg/Thùng
9 CHLORINE NIPPON SODA 70% – CALCIUM HYPOCHLORIDE Nhật Bản 45 Kg/Thùng
10 CALCIUM HYPOCHLORITE 70% - NHẬT Nhật Bản 45 Kg/Thùng
11 CALCIUM HYPOCHLORITE 70% Trung Quốc 50 Kg/Thùng
12 CHLORINE AQUAFIT ẤN ĐỘ Ấn Độ 45 Kg/Thùng
13 Chloramine B Trung Quốc, Tiệp Khắc 25-35 Kg/Thùng
14 BKC 80% Trung Quốc 30 Kg/ Can; 200 Kg/P
15 POTASSIUM PERMANGANATE (KMnO4)- Thuốc Tím – Thạch Tím Trung Quốc 50 Kg/Thùng
16 Acid phosphoric - H3PO4 Hàn Quốc 35 Kg/ Can
17 AXIT CLOHYDRIC - HCL 32% Việt Nam 30Kg/Can;250Kg/Phuy

Vui lòng chờ